L.O.V.E. Healing

Kærligheden heler alt!

Jeg hjælper mennesker med at traumeforvandle og hele igennem 1:1 L.O.V.E. Made forløb, workshops og uddannelse.

Ingen går igennem livet, uden små eller store traumer.

Har vi uhelet sår, har vi det med at gemme dele af os selv i skyggen, bl.a. fordi det kan være for smertefuldt og skamfuldt at være med.

Sandheden sætter os fri – både skammen, skylden og smerten.

Men også glæden, håbet, passionen og troen på, at du allerede er lige som du skal være – lige hvor du skal være.

De dele som er lagt i skyggen- de uopdagede ressourcer, de skal frigives, så du kan leve dit liv i fred, kærlighed og tillid – et liv du elsker og stortrives i. 

I alt, hvad jeg tilbyder, arbejder vi både på det menneskelige og sjælelige plan.

Når de to går hånd i hånd, vil du erfare dybt, at overfloden flyder frit i dit indre og derved manifesteres i dit ydre.

L.O.V.E. Healing er metoden, jeg har udviklet igennem 20 års studier, erfaringer og levet liv.

Når de 4 elementer i L.O.V.E. indgår, opstår der en smuk glædesboblende symfoni.

Heling på et dybt plan, så fundamentet rodfæstes i den nedre cirkel og udviklingen i den øvre cirkel kan begynde – fra et funderet fundament.

‘Det vil sige både helt lavpraktisk og oppe i de høje luftlag, dansende sammen side om side.

De fire elementer hvert ord udgør i L.O.V.E. er det, jeg arbejder ud fra og giver videre både på min uddannelse, i mine workshops, 1:1 forløb og sessioner.

L.O.V.E. Metoden

Love resources taler ind i de kærlighedsressourcer vi har til rådighed.
Både den kapacitet du allerede anvender, men også de uudforskede potentialer.
De uudforskede potentialer, som blot venter på at du går på nysgerrig opdagelse, frigiver plads, forvandler og heler.
Så du igen kan åbne op til den uendelige kærlighed der altid strømmer frit.

Kærlighedsressourcernes tilgængelighed hænger sammen med, hvad vi har med os i bagagen og ikke mindst det sted, vi står nu.
Har vi mange ubearbejdet traumer, mønstre og oplevelser som optager pladsen, så påvirker det vores kærlighedsressourcer, vores overskud og følelse af at kunne lykkedes i livet med det vi drømmer om.
Hvad end det handler om kærlige, ligeværdige relationer, kærlighedslivet, overskud i økonomien, et hjem vi elsker, eller en livsvej som nærer os på alle planer.

Alle har igennem deres liv oplevet traumer af forskellig karakter, ingen går igennem livet uden skræmmer, sår eller ar, uden smerte og tab, det er en del af livet som menneske.
Adgangen til den flydende strøm vores kærlighedsressourcer er, går igennem det modige, groundede hjerte.
Vi må skabe overensstemmelse både i den nedre og øvre cirkel, indefra og ud med hjertet som den store transformator.

Owning yourself taler ind i at eje det hele, både de mørke og de lyse skygger.
Tage ejerskab og ansvar for det som er vores.
Det vi mærker, føler, tænker, siger og gør.
Turde at se både vores begrænsninger og udviklingspotentialer i øjnene.
Uden dom og kritik, men med nysgerrighed og åbenhed.

De fleste kender til at blive trigget.
Det er en præmis – en præmis som hjælper os med at udvikle os.
Vi kan enten projicere det ud på den som triggede os, samfundet eller noget andet, eller vi kan tage den hjem og være nysgerrige.
Nysgerrige på vores blinde vinkler, se gaverne som vil pakkes op og ud, erkendes, rummes og ejes.
En side af os selv som før lå skjult, som nu kan heles og tages hjem.

Det gælder både de lyse og mørke triggers.
Begge kommer de med glædestrålende gaver, som vil hjælpe os med at udvikle os, så vi kan tage ejerskab og ansvar for dem vi er, med alt vi er.

Når du er dig, så kan jeg være mig.

Vitale body knowledge er essentielt når vi gerne vil udvikle vores kærlighedsressourcer, eje os selv og ikke mindst mestre energien.

Kroppen er sjælens talerør, og for at give sjælen plads til at udtrykke sig igennem os, må vi kunne mærke vores krop.
Bebo den, være til stede i den og herigennem belive cellerne med livsenergi.

Kroppen taler, og når vi lander i den, kan vi respondere på de mange signaler den sender os.
Opfylde vores basale behov og herfra skabe et solidt funderet fundament, hvorfra den opadgående udvikling begynder sin rejse.

Det er igennem kroppen, at vi oplever og erfarer.
Det er igennem kroppen vi mærker vores følelser og ikke mindst rummer dem.
Når vi lander i kroppen og lærer at mærke den, erfarer vi, at det er igennem kroppen, at vi udvikler vores bevidsthed og ikke mindst opnår vores hjertedrømme.
Kropsbevidsthed skal trænes livet igennem, hver dag, og desto mere du lærer at mestre at mærke og være til stede i din krop, desto mere fred og overskud vil du mærke indeni, som vil spejle sig i din ydre verden.

Kroppen er selvregulerende og selvhelende, men den kan kun hele, hvis vi er i ro/hvile systemet.
Igennem det kropslige arbejde, lærer du at selvregulere dit nervesystem, så helingen kan finde sted enten kropsligt, følelsesmæssigt eller på sjælsplan.
Kroppen er en stor nøgle til heling på alle niveauer – og ikke mindst for udvikling både menneskeligt og spirituelt.

Energy mastering er ud fra overbevisningen om, at alt er energi.
Alt er levende.
At vi hele tiden skaber i samklang med den universelle bevidsthed – hvis vi går med.

Energi er en uhåndgribelig størrelse, men ikke desto mindre sanser og fornemmer vi alle energi.
I os selv, i de rum vi træder ind i, i vores relationer, i familien, i naturen, når vi connecter med kvantefeltet og de universelle energier.
Alt er energi og vi kan tappe ind i energien, lige når vi vil.
I vores sjælsenergi, vores menneskelige energi, de universelle energier, den energi som vi har brug for at tappe ind i, er altid tilgængelig.

Når vi er til stede i vores krop, kan vi begynde fra et dybere sted at lære at mestre energien inden og uden for os.
Mærke hvor der er flow og hvor der er stagnation – og lade os guide af vores indre til de skridt som gerne vil tages.
Hvad der trænger til at mærkes, erkendes og måske heles, så det hele igen kan flyde.

Hvis vi vil lære at mestre energien og gå med den, kræver det ydmyghed, åbenhed, dedikation, øvelse og disciplin.
Det der er forskellen på om vi mestrer energien eller ej, er vores bevidsthed om lige netop energien i det der er, der hvor vi er, lige nu.
Om vi er til stede i vores liv eller ej.

Se mine forskellige forløb med L.O.V.E. Healing

L.O.V.E. Made 1:1 forløb

Længes du efter

Mere kærlighed, frihed, glæde og sprudlende lykkebobler i alle områder af livet?

At få synliggjort din grundkonflikt, den som spænder ben både når du vokser og/eller er i ubalance?

At få traumeforvandlet og helet de steder i dig, som forhindrer dig i lige netop at udleve det du længes efter?

L.O.V.E. Workshops & Gratis gruppe

Længes du efter

At lukke mere op for dine evner og din spiritualitet på en jordnær og konkret måde?

At få viden, erfarede oplevelser og værktøjer til din jordiske og spirituelle rejse?

Tage og udfylde din plads og gå efter det du drømmer om?

L.O.V.E. Healing Forløb & Sessioner

Længes du efter

Mere kærlighed, frihed, glæde og sprudlende lykkebobler i alle områder af livet?

At få synliggjort din grundkonflikt, den som spænder ben både når du vokser og/eller er i ubalance?

At få traumeforvandlet og helet de steder i dig, som forhindrer dig i lige netop at udleve det du længes efter?

L.O.V.E. Workshops & Gratis gruppe

Længes du efter

At lukke mere op for dine evner og din spiritualitet på en jordnær og konkret måde?

At få viden, erfarede oplevelser og værktøjer til din jordiske og spirituelle rejse?

Tage og udfylde din plads og gå efter det du drømmer om?

L.O.V.E. Healing Practitioner Uddannelse

L.O.V.E Healing Practitioner uddannelsen er en uddannelse i traumeforvandling og heling.

Gennem 10 moduler fordelt på 12 måneder, lærer du at danse og jonglere med det spirituelle og intuitive på en jordnær og forståelig måde.

At kunne mestre energien i og uden for dig selv, og dermed i dit virke med dem du hjælper!

Skandinaviens Traume-& Helingsuddannelse

Skandinaviens Traume- & Helingsuddannelse er en 1-årig efteruddannelse i traume- og helingsprocesser. En ny tilgang til at arbejde med mennesker og traumer – en urgammel forståelse sat i nye rammer.

Efteruddannelsen er for terapeuter, coaches og healere, der ønsker at (gen)finde og anvdende deres urgamle visdom, så de kan støtte sig selv og deres klienter i at skabe et frit, passioneret og nydelsesfuldt liv – uden blokeringer fra nutidige og nedarvede traumer.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor du naturligt inddrager det kropslige, følelsesmæssige, mentale og sjælelige.  Den kombinerer det naturvidenskabelige, det psykologiske, det kvantefysiske og det åndsvidenskabelige.

Om mig

Jeg har altid elsket at hjælpe mennesker, været nysgerrig og dykket dybt både i de psykologiske, kropslige, energetiske og åndelige elementer, vi som mennesker indeholder.

Jeg er uddannet psykoterapeut, psykomotorisk terapeut, yogalærer, numerolog, været 3 år i shamanlære, 2 års tid forbi fysioterapeutskolen, lidt reiki healing og det løse.

Min historie

Jeg lever og ånder for friheden til at være den jeg er med alt hvad jeg er!

Dét er også det, som er mit brændstof, min passion og min hjertemission i min hjerteforretning med de mennesker jeg hjælper!

Vejen bygges, imens vi går den

Drømmer vi om rent faktisk at lykkedes med vores hjertedrømme, kræver det vedholdenhed, commitment og ærlighed til og over for os selv! Når frygten larmer, og vi har lyst til at opgive, må vi gå imod strømmen og på ny træde ind i hjertets mod og blive ved med at gå vejen ud fra vores indre, inspireret guidance! 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og bliv inspireret til at blive ved med at gå vejen med hjertet forrest!

Navn: E-mail:
Navn:
E-mail:

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Navn:
E-mail: