Persondatapolitik

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Heartfull Vision Vibrational Harmony

Mail: frejarosalina@frejarosalina.dk

Tel: +45 42 91 61 24

CVR: 37500909

Bestilling og betaling

De udbudte kurser samt, sessioner i Heartfull Vision er ydelser inklusiv moms, og de viste priser på hjemmesiden er derfor inkluderet moms.

Haertfull Vision tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online ordrebekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør du kontakte os. Du vil efterfølgende modtage en mail med informationer om det kursus, eller den session som du har bestilt.

Betaling

Jeg tilbyder tre forskellige mulige betalingsmetoder via Stripe, netbank eller mobilepay.

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når ordren er godkendt. Stripe overholder branchens strengeste sikkerhedskrav læs mere her https://stripe.com/docs/security

Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.

Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ALDRIG forhøje det godkendte beløb.

Fortrydelsesret og afbud

Når du handler hos Heartfull Vision, er dit køb gældende og kan ikke refunderes.

Afbud til privat sessioner skal meldes 24 timer før sessionen, sker det ikke betales sessionens fulde beløb.

For onlinekurser og -forløb ydes som udgangspunkt ingen refusion.

Aflysning

I tilfælde af aflysning eller udskydelse af et udbudt kursus, vil du modtage refusion for dit køb, såfremt du ikke kan deltage på den nye dato.

Generelt om abonnementskøb og ratebetalinger

1.1 Heartfull Vision stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på www.heartfullvision.easyme.dk samt www.heartfullvision.dk (Tjenesten dækker muligheder for ratebetaling til betaling for onlineforløb, herefter “Tjenesten”).

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Heartfull Vision og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med Heartfull Vision vedrørende Tjenesten. Efter indgåelse af aftalen kan Heartfull Vision udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Heartfull Vision kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Heartfull Visions betingelser

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Heartfull Vision herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Heartfull Vision fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Heartfull Visions tjenester (onlineforløb)

Abonnement
2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens indhold efterhånden som de frigives ifølge oplyst plan.

3 Udgår

4 Registrering
4.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

5 Gebyrer og betaling
5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Heartfull Visions tilbudte betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Heartfull Vision forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil Heartfull Vision tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7 Fortrydelsesret [Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:] Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

8 Aftalens løbetid og opsigelse
8.1 Abonnementsaftaler for Tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på én (1) måned, og forlænges automatisk med en (1) måned ad gangen, indtil Brugeren eller Heartfull Vision opsiger abonnementet i henhold til disse Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Heartfull Vision informeres herom ved e-mail, telefon eller brev. Såfremt Heartfull Vision ønsker at opsige Aftalen, skal Heartfull Vision orientere Brugeren herom ved e-mail, telefon eller brev.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Heartfull Vision være berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre Tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket mindst tyve (20) dage (se punkt 6.7);
(b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at Brugeren kan blive insolvent; (c) der foregår ulovlig brug af Tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår sådan ulovlig brug;

9 Tvister
Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig kontakte Heartfull Vision for at indgive en klage.
Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet).

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail: frejarosalina@frejarosalina.dk eller telefon +45 42 91 61 24

Persondatapolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få aktindsigt i hvilke oplysninger vi har registreret samt få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.

For at du kan indgå aftale med os på Heartfull Vision, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi gemmer dine personoplysninger, således at en eventuel kursushistorik kan bekræftes ved behov for videregående kurser.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Der bruges følgende underleverandører til at behandle dine personoplysninger: Easyme,one.com, Google og Dropbox, som alle følger persondataforordningen.

Cookies

På Heartfull Vision anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold specifikt til dig og for at kunne optimere Heartfull Vision.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Heartfull Vision. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Heartfull Vision.

Udgiver af websitet – ejes og publiceres af:

Freja Rosalina Sommer

frejarosalina@frejarosalina.dk

Udgiver af websitet – ejes og publiceres af:

Freja Rosalina Sommer frejarosalina@frejarosalina.dk

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Navn:
E-mail: