L.O.V.E. Made mini forløb

L.O.V.E. Made mini forløbet består af 2 sessioner, samt en opfølgende samtale.

Et L.O.V.E. Made mini forløb er for dig, som ikke nødvendigvis har brug for et længerevarende forløb, men som lige nu har brug for guidance, hjælp og støtte til en situation, et mønster, et traume eller et livstema som udfordrer dig.

Du vil under dit miniforløb få meningsfulde redskaber med dig.

Redskaber  som vil præsentere sig under vores 2 sessioner, som du kan arbejde videre med efterfølgende.

Afslutningsvist tager vi en opfølgende samtale.

Her ser vi på, hvordan har du det, hvor er du nu og hvad har du brug for at rette opmærksomheden imod fremadrettet.

Hvad er dit videre indre og ydre arbejde.

Finder vi ud af sammen, at du ville drage fordel af et længerevarende L.O.V.E. Made 1:1 forløb, modregnes mini forløbet i din endelige pris.

Under dit L.O.V.E. Made mini forløb anvender jeg L.O.V.E. metoden, som består af bl.a. forskellige terapeutiske og spirituelle redskaber, helingsmetoder og min intuition

Først og fremmest starter vi med at finde ind til sagens kerne, hvad ønsker du hjælp og guidance til igennem samtale.

Vi arbejder både med din menneskelige del, dit ego, dit mindset, dine følelser og ikke mindst din krop.

Er der uro og ubalance i dit nervesystem, er det her vores arbejde sammen begynder.

For at helingen og dermed klarheden kan indtræffe, må vi først have ro i dit nervesystem.

Sideløbende kobler vi din sjælelige del på.

Giver det mening, lærer du begyndelsesvist at lytte til hjertet og sjælens stemme, sådan at du får en begyndende fornemmelse af forskellen på dit ego og din sjæl i forhold til at skabe den klarhed du søger.

Vi ser på det energetiske, herunder din energikrop, som vil fortælle, hvor der kropsligt skal sættes ind og med hvad.

Hvor er der uoverensstemmelse imellem dit menneske og din sjæl, sådan at vi kan bringe hele dig i overensstemmelse stille og stødt (også) i forhold til den situation du søger klarhed omkring.

Med andre ord arbejder vi både med din kropsbevidsthed, kropslighed, følelser, mindset og sjæl samt inddrager den universelle bevidsthed i lige præcis den rækkefølge det giver mening.

Hvad består et L.O.V.E. Made mini forløb af?

  • Afklarende snak i forhold til din nuværende situation, det du søger hjælp til.
  • 2 sessioner
  • Opfølgende samtale efter de 2 sessioner
  •  Terapeutisk, kropsligt og spirituelt arbejde med både din krop, sind og sjæl igennem L.O.V.E. metoden.
  • Giver det mening lærer du begyndesesvist dit hjertes og sjæls stemme at kende, samt begyndende at kunne adskille det fra dit egos stemme.
  • Meningsfulde redskaber som matcher lige netop din proces
  • Finder vi ud af sammen, at du ville drage fordel af et længerevarende L.O.V.E. Made 1:1 forløb, modregnes mini forløbet i din endelige pris.

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Navn:
E-mail: